Staricon

Được thành lập với mục tiêu đem đến một nền giáo dục mầm non tốt nhất cho trẻ em Việt Nam, trường mầm non quốc tế Twinkloe House – Ngôi Nhà Sao Sáng luôn phấn đấu với niềm tin rằng: “Trẻ em sẽ là tương lai của chúng ta”.

Những năm học mầm non vô cùng quan trọng trong việc định hình tính cách của trẻ. Tại Ngôi Nhà Sao Sáng, chúng tôi áp dụng phương pháp tiếp cận toàn diện để phát triển tối ưu tiềm năng ở trẻ. Vì lẽ đó, chúng tôi mong muốn cung cấp môi trường học tập chuẩn mực với định hướng phù hợp, chương trình học ưu việt và trang thiết bị học tập hiện đại, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các con. Chúng tôi chú trọng vào việc trang bị một nền tảng vững chắc và cung cấp cho các con những giá trị cốt lõi.